Kontrola

DPH

Naša spoločnosť Vám ponúka interné daňové audity so zreteľom na Vaše cezhraničné aktivity.
Prediskutujte s nami rozsah Vašich zahraničných obchodných aktivít.

 

Poradíme Vám ohľadne:

  • možnosti vrátenia DPH zo zahraničia

  • vzniku povinnosti registrácie za platiteľa DPH v zahraničí

  • správneho fakturovania s prenesením daňovej povinnosti

  • splnenia požiadavok pre vystavenie faktúr

 

 

MomsPartner Narvik

Havnegata 28, N.8514 NARVIK

PO Box 13, N-8501 NARVIK

Mail: post@momspartner.com

Phone: +47 769 47 000

MomsPartner Oslo

St. Olavs Plass 2, second floor, N-0165 OSLO

PO Box 7070, St. Olavs Plass, N-0130 OSLO

Mail: post@momspartner.com

Phone: +47 769 47 000

MomsPartner Sverige

Turebergs allé 2

SE-191 62 SOLLENTUNA

Mail: viktor@momspartner.com

Phone: +46 767 606 445

MomsPartner Slovakia

Mostna 66

SK-94901 NITRA

Mail: info@momspartner.sk

Phone: +421 (0)904 110 770

Organization number:

NO 980397262MVA – MomsPartner AS
NO 997926951MVA – MomsPartner Representant AS

SE 559217-9013 - Momspartner Sverige AB

© Momspartner AS