top of page

REVISION AV

MOMS

 

 

MomsPartner erbjuder interna skatterevisioner för att kontrollera så att lokala avdragsregler och försäljningsrapportering sker korrekt.

 

 

Inhemska avdrag

 

Vi granskar och hanterar exempelvis följande punkter när vi genomför en revision:

  • Omvänd skattskyldighet

  • Avdrag relaterade till digital kommunikation

  • Avdrag relaterade till resekostnader

  • Slumpmässiga granskningar av utgiftskonton

 

Internationella aktiviteter

 

Vi granskar företagets aktiviteter utomlands för att se till att dina momsrutiner är optimala. Vi kontrollerar dessa element:

  • Möjlig internationell momsåterbetalning

  • Registreringsplikt utomlands

  • Att lokala fakturakrav följs

 

 

 

bottom of page