MOMS-REPRESENTATION

 

Momsregistrering i EU / EES

 

Om ditt företag omsätter varor eller tjänster i ett annat land leder det normalt till en skyldighet att momsregistrera sig. Trots att EU infört ett system som skall underlätta för handel inom unionen så har varje land lokala regler som måste följas. Vanliga skillnader mellan länder är vilken momssats som skall användas. Exempelvis gäller normalt sett 20% i England, 25% i Sverige medans det i Tyskland är 19%. Vi på MomsPartner har erfarenhet och kunskap om skillnaderna mellan länderna.

 

Att expandera verksamheten till fler länder innebär stora möjligheter. Vi rekommenderar att det genomförs en utredning innan verksamheten i utlandet startar. På så sätt kan eventuella förluster och straffavgifter undvikas. Ligg steget före genom att kontakta oss. 

 

En momsregistrering skiljer sig åt länder emellan men generellt skickas ett antal handlingar in till ansvarig myndighet. Genom att anlita oss så sköter vi den här biten. Vi åtar oss att kommunicera med respektive lands myndighet och tar hand om hela processen tills registreringen är klar.  När momsnumret sedan är aktiverat hanterar vi också den löpande rapporteringen/redovisningen som krävs. Vi håller också koll på eventuella regelmässiga förändringar. I samarbete med er organiserar vi fram en tydlig och enkel plan som rationaliserar administrationen för er. Allt för att ni skall kunna fokusera på kärnverksamheten.

 

Kontakta oss om du är osäker på om ditt företag ska registreras för moms inom EU.

 

Momsregistrering utanför EU

 

Om ditt företag bedriver skattepliktig försäljningsaktivitet i länder utanför den Europeiska unionen (Exempelvis Norge och Storbritannien) infaller ofta skyldigheter som kräver inhemsk momsregistrering. Om ditt företaget saknar en fast etablering där aktiviteten sker, kan det finnas krav på en momsrepresentant.

Genom att anlita oss som representant ser vi till att ditt företag är registrerat för moms, och att alla frågor som rör lokal moms hanteras korrekt och rapporteras till skattemyndigheterna.

Kontakta oss om du är osäker på om ditt företag ska registreras för moms vid aktiviteter utanför EU.

MomsPartner Narvik

Havnegata 28, N.8514 NARVIK

PO Box 13, N-8501 NARVIK

Mail: post@momspartner.com

Phone: +47 769 47 000

MomsPartner Oslo

Karl Johans gate 16
N-0154 OSLO

Mail: post@momspartner.com

Phone: +47 769 47 000

MomsPartner Sverige

Turebergs allé 2

SE-191 62 SOLLENTUNA

Mail: viktor@momspartner.com

Phone: +46 767 606 445

Organization number:

MomsPartner AS - NO 980397262MVA
MomsPartner Representant AS - NO 997926951MVA

Momspartner Sverige AB - SE 559217-9013

© Momspartner AS